พื้นฐานการฝึกสวิง (ACTUAL SWING) ทักษะเริ่มต้นที่นักกอล์ฟมือใหม่ควรรู้

พื้นฐานการฝึกสวิงง่ายๆในการเล่นกอล์ฟที่ควรจะทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ และนำไปสู่การสวิงขั้นยากต่อไป โดยทั่วไปแล้ว พื้นฐานการฝึกสวิง (ACTUAL SWING) จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหมด 8 จังหวะ  ได้แก่

1.การขึ้นไม้ (TAKE AWAY)

2.เงื้อไม้ (BLACK SWING)

3.เต็มวง (FULL SWING)

4.ลงไม้ (MAGIC MOVE)

5.ลงมือ (DOWN SWING)

6.ตี (SPEED & IMPACT & SNAP)

7.ทะลุผ่าน (FOLLOW THOUGHT)

8.จบสวิง (FINISHING SWING)

ทั้ง 8 จังหวะจะสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นวงเดียวกัน หากสามารถจับการเคลื่อนไหวเข้าไปควบคุมในทุกๆจังหวะได้นับว่าสูงสุด แต่ในระกับการฝึกสวิงขั้นพื้นฐานนี้ จะเป็นการฝึกจังหวะ การขึ้นไม้ (TAKE AWAY) และการลงไม้ (MAGIC MOVE) ให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดเพียงเท่านั้น ส่วนจังหวะอื่นนั้นให้เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลไปก่อน เพราะการขึ้นลงไม้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่การสวิงที่สมบูรณ์

การขึ้นไม้ (TAKE AWAY)

เป็นการเคลื่อนไหวก่อนถึงจังหวะเงื้อไม้ (BLACK SWING) ที่จะทำต่อเนื่องกันในการนำไม้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ  โดยต้องการความเป็นชิ้นเดียวของแขน ก้านไม้กอล์ฟ และหัวไหล่ ไปบิดหมุนลำตัวโดยใช้แรงในการทำน้อยที่สุด

การเคลื่อนไหวให้ลำตัวส่วนที่ใส่เสื้อหมุนเบาๆ กระชากหรือเกร็งไหล่ ให้ไม้กอล์ฟ แขน หัวไหล่ และลำตัวหมุนไปพร้อมกัน โดยนำไม้ไปที่ตำแหน่งต่อไปนี้

1.สันกริพชี้ไปที่เป้าหมาย

2.ก้านเหล็กอยู่ที่ตำแหน่ง 8 นาฬิกา

3.มือขวาอยู่ที่ตำแหน่งเช็คแฮนด์

4.ฝ่ามือขวาตั้งฉากกับเส้นเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ทำได้ง่าย  โดยที่ฐานขวายังคงสภาพสามารถค้ำยันรับการทำแบ็คสวิงได้

การลงไม้ (MAGIC MOVE)      

เป็นจังหวะเหนี่ยวดึงตัวกลับ (Release) เพื่อดึงไม้ลงมาก่อนจะเข้าสู่จังหวะดาวน์สวิง โดยต้องการจุดหมุนกลับ (Fulcrum) เพื่อให้เป็นแกนดาวน์สวิง

เป็นการเคลื่อนไหวฐานซ้ายทั้งแผง ได้แก่ สะโพก ต้นขา หัวเข่าและเท้าเหนี่ยวดึงร่างกายซีกขวาตกกลับลงมา โดยสะโพกซ้ายจะถูกเหนี่ยวกลับสู่แนวแกนกลางดาวน์สวิงไม่หมุนเบะเลยเส้นขนานเป้าหมายไปด้านหลังหรือโย้ล้นไปหาเป้าเกินแนวแกนกลางระหว่างศอกขวา จะตกสู่ข้างลำตัวอย่างรวดเร็ว เข้าต่อเชื่อมรวมกันเข้าเป็นหนึ่ง พร้อมสำหรับการตีที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อให้ฐานด้านซ้ายเป็นแกนดาวน์สวิง จะเกิดวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ คือ สะโพกวงหนึ่ง มือวงหนึ่ง หัวไม้วงหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเราเหนี่ยวดึงตัวกลับ (Release) ดึงฐานด้านซ้ายกลับมาเป็นแกนได้แล้ว กล้ามเนื้อตั้งแต่หัวเข่า สะโพก จนถึงหลังเอวที่บิดตัวตอนขึ้นสวิงก็จะสะบัดกลับคืนเข้าที่ของมัน เกิดแรงเหวี่ยงแขนและมือ หัวไม้ที่มีวงรอบใหญ่กว่าเหวี่ยงหนีศูนย์กลางออกไปด้วยความเร็วต่อรบเท่ากัน จึงให้ค่าความเร็วหัวไม้มากกว่า เพิ่ม SPEED BALL ได้มากขึ้น

ดังนั้นการฝึกสวิงขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องฝึกการขึ้นไม้ ลงไม้ จนสามารถชำนาญและทำได้ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก จะทำให้การทำสวิงครั้งนั้นเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เชื่อมต่อกันเป็นวง