กติกาแชร์บอล

ปัจจุบันนี้ กีฬาแชร์บอลก็ได้เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายซึ่งไม่เพียงแต่เล่นการแข่งขันภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการเล่นในหน่วยงานต่างๆในภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้ให้ความสนใจและนิยมเล่นกันและมีการแข่งขันภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานนั้นๆอีกด้วย นักกีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์และความสามัคคีของหน่วยงานนั้นๆได้เป็นอย่างดีดังนั้นกีฬาแชร์บอลจึงเป็นกีฬาที่นิยมนำมาใช้เล่นกับหน่วยงานหรือโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสุขสนุกสนานให้กับหน่วยงานร่วมกันไปด้วยนั่นเอง

กติกาแชร์บอลแบ่งออกเป็นสนามแชร์บอล อุปกรณ์ในการแข่งขัน เวลาการแข่งขัน ผู้เล่น ผู้ป้องกันตะกร้า ผู้ถือตะกร้า เขตผู้ป้องกันตะกร้า การเล่นลูกบอล ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสนามแชร์บอลอุปกรณ์ในการแข่งขันมาดูกันเลยว่าจะมีกติกาในส่วนนี้ว่าอย่างไรกันบ้าง สนามแชร์บอลจะต้องเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 16 เมตรและยาว 32 เมตรสนามจะแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันโดยจะทำการแบ่งโดยเส้นแบ่งแดนซึ่งขนาดนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการเล่นโดยมีบริเวณเขตรอบสนามที่ใช้ในการเล่นอย่างน้อย 1 เมตรและสนามในร่มจะต้องมีความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่ควรน้อยกว่า 6 เมตร วงกลมกลางสนาม เป็นวงกลมที่จะเป็นจุดกึ่งกลางเส้นแบ่งแดนซึ่งในตัววงกลมนี้จะให้เห็นวงกลมในตัวรัศมี 1.80 เมตร เขตผู้ป้องกันตะกร้า เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้ง 2 ด้านโดยจะมีการเขียนรูปวงกลมในรัศมี 3 เมตรในสนามที่ใช้ในการเล่น เส้นโทษ ขจัดจุดกึ่งกลางเส้นหลังเข้าไปในสนาม 8 เมตรแล้วทำการลากเส้นให้ขนานกับเส้นหลังที่มีความยาว 50 เซนติเมตร เส้นทุกเส้นจะมีเส้นขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร อุปกรณ์ในการใช้การแข่งขันก็จะมีเก้าอี้ เก้าอี้ที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงและความมั่นคงอีกทั้งจะต้องไม่มีพนักพิงจะต้องมีความสุข 35-40 เซนติเมตรและขนาดของที่นั่นจะต้องๆ 30-35 cm และถ้าหากไม่มีเก้าอี้ในขนาดนี้ก็สามารถใช้เก้าอี้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ซึ่งจะต้องเหมือนกันทั้ง 2 ตัว จะต้องทำการวางที่จุดกึ่งกลางของเส้นโดยที่จะให้ขาหน้าของเก้าอี้ทั้งสองข้างนั้นอยู่บนสนามเท่านั้น ตะกร้า ตะกร้าจะต้องมีขนาดสูง 30-35 cm จะต้องเป็นรูปทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30-35 cm และจะต้องทำด้วยหวายเท่านั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น ลูกบอล ลูกบอลที่ใช้ในการเล่นแชร์บอลจะต้องเป็นลูกบอลขนาดเบอร์ 4-5 ซึ่งคนที่จะทำการจัดการแข่งขัน จะต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรู้จักในส่วนของกฎระเบียบในการแข่งขันก่อน